Artikkel fra Aftenposten 2.januar 2002

50 000 nye oljejobber

Oljeindustnen trenger et stort antall geologer, geofysikere og ingeniører i tillegg til folk med data- og petroleums-kompetanse. Anslagsvis 50 000 jobber - dels nye, dels eksisterende - skal bemannes innen 2020.

TROND BØ  (trond.bo@aftenposten.no )

Norsk oljeindustri står foran et generasjonsskifte når en stor del av de 73 000 som i dag jobber i bransjen, når pensjonsalderen i løpet av 10-15 ar. I tillegg blir det et stort behov for alt fra geologer til reservoaringeniører og økonomer som kan videreføre kompetansen som gjør at Norge er ledende på mange felter innen oljebransjen internasjonalt.

- Oljeindustrien har et bredt spekter av interessante og utfordrende jobber å tilby norsk ungdom i årene fremover for å dekke det faktiske behovet for kvalifisert arbeidskraft, sier personalsjef Tor Arnesen i Norske Shell. Arnesen er også leder av rekrutteringsprosjektet innen Oljeindustriens Landsforening, som er en sammenslutning av oljeselskaper, verkstedindustri og leverandører til oljeindustri. I fjor ble det opprettet 2500 nye arbeidsplasser i norsk oljebransje, opplyser Arnesen.

- Ved den utbygging som har skjedd på norsk sokkel de siste 30 årene, har vi her i landet bygget opp en kompetanse i alle ledd. Vi vil trenge et bredt spekter av kompetanse for å utvikle og bruke avansert teknologi for å få opp mer olje og gass, sier Arnesen, som peker på utvikling av alternativ energi som et pluss ved bransjen.

- Flere av oljeselskapene driver også forskning på alternativ energi som solenergi og hydrogen. Dette er kompetanse som også norsk ungdom bør bruke muligheten til a skaffe seg, råder Arnesen. Han mener bransjen åpner helt spesielle muligheter til å jobbe internasjonalt.

- De fleste oljeselskapene og olje-serviceselskapene som er etablert i Norge, har mange utlendinger som jobber i Norge så vel som virksomhet i andre deler av verden. Derfor lærer en å jobbe med mennesker fra andre kulturer, og får mulighet til a søke på jobber innen firmaet på andre steder i verden.

Utfordringene

Den største utfordringen innen olje-virksomheten i årene som kommer blir å skaffe nok personell både til yrkene som krever universitetsutdannelse innen geologi og andre realfag, men også innen de spesialiserte fagutdannelsene innen boring og produksjon av olje og gass. Økt bruk av produksjonsanlegg på havbunnen og på dypere vann, og bruk av avansert datateknologi for å finne olje og gass, stiller høye krav til kompetanse. Oljeindustrien burde være interessante for IT-interesserte, fordi de bruker den mest avanserte datateknologien til å finne og produsere olje og gass.

Olje- og gassindustrien sysselsatte pr. august 2001 hele 73 904 personer. 35 prosent av disse hadde sitt arbeid på plattformer og skip på norsk sokkel. Det er flest sysselsatte innen industri, bygge- og anleggsvirksomhet med 20 900 personer. 15 700 jobber i oljeselskapene, 8400 i ingeniør-selskaper og 7600 i serviceselskaper. Pa grunn av høy aktivitet innen bygging av nye plattformer i 1997-98. 0kte sysselsettingen innen denne gruppen med over 13 000 i løpet av to ar, og ble tilsvarende redusert i 1999-2000.