Odfjell Drilling er et internasjonalt offshore entreprenørselskap med hovedkontor i Bergen og et større service -og driftskontor i Stavanger. Selskapet er en kompetansebedrift med 4 hoved forretningsområder relatert til:

Odfjell drilling er i dag én av de største boreentreprenørene på norsk sokkel og selskapet m/datterselskaper har vel 1500 medarbeidere hvorav omkring 1300 er sysselsatt offshore.

Odfjell Drilling
www.odfjelldrilling.com

Vi styrker vår kompetanse og trenger nye medarbeidere

ODFJELL DRILLING TRENGER NYE MEDARBEIDERE

Odfjell Drillings aktivitetsnivå i Nordsjøen er økende og selskapet står foran flere spennende oppdrag på norsk sokkel. I vår Engineeringavdeling vil vi i 2003 ha behov for ingeniører innen følgende disipliner:

Prosjektledelse
Planlegging
Estimering
Prosess
Elektro/instrument
Vedlikeholdsteknikk
Stål/struktur
Rør
Mekanisk

For alle stillingene vil det bli lagt vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne, fleksbilitet og initiativ i tillegg til dokumentert faglig teoretisk og praktisk bakgrunn. Godkjent sikkerhetsopplæring for offshore vil være en fordel.


For eventuell nærmere informasjon om stillingene, kontakt Adecco, Straume på tlf. 56 32 62 32.

Skriftlig søknad med CV og kopi av viktige vitnemål/attester sendes Adecco, Postboks 417, 5353 Straume enten pr. post eller pr. e-mail : kjell.mikkel.vik@adecco.no.

Søknadsfrist for samtlige stillinger : 20. desember 2002.

Tilleggsinformasjon


Arbeidsområde: On/Offshore
Krever erfaring: Ja
Lederstilling: Nei