Styret for Fulehuks Venner

 Medlemskartotek:  Navneliste  /  Full oversikt   /   E-postliste   /   Adresseliste (uten e-post)

                                  Send e-post til (nesten) alle medlemmer

Fulehuk: Aktivitetsoversikt

Signalstasjonen: Aktivitetsoversikt 

 

HMS-manualer:  Nødnummer,    Flaggregler,    For besøkende,    HMS (brukerhåmdbok)

 

Vertskap på fyret                        NB: Virker kun med Microsoft Explorer

Vertskap på signalstasjonen      NB: Virker kun med Microsoft Explorer

Dugnader på fyret                      NB: Virker kun med Microsoft Explorer

 

 

2008:

Referat fra årsmøtet 2008

 

2007:

Aktivitetsplan, mars 2007

Heidi Tjøm - hovedoppgave fra 1990 med historikk og detaljtegninger av Fulehuk

Last ned oppgaven her

 

2006:

Stiftelses dokumentet, 28 april 2006

Arbeidsplan basert på stiftelsesmøtet, 28 april 2006

Nøtterøy kommune møte om Fulehuk, 26 april 2006, referat

Info om styrets medlemmer

Referat fra styremøte 14 mai