Petroleumsopplæring

 

ITC tilbyr modulbasert opplæring av borepersonell.

Hvorfor velge ITC?

  • Modulbasert undervisning - dette betyr at våre elever kan fortsatt være i arbeid mens de følger våre borekurs.
  • Data og nettstøttet læring - dette betyr at våre elever kan arbeide mer hjemme og tilbringe mindre tid på kurssenteret.
  • Dyktige faglærere - våre faglærere er i daglig arbeid på sine spesialfelt og er derfor hele tiden faglig oppdatert.
  • Ny jobb - vi hjelper deg med å få jobb igjennom vårt kontaktnett.
  • Erfaring - ITC har erfaring med boreopplæring siden 1987

Hvilken opplæring passer meg?