Muligheter innen boring og brønnservice

   (link til original dok hos OLF)

01.03.2007 08:40
Personell til stillinger offshore rekrutteres normalt fra kandidater med fagbrev eller teknisk fagskole, mens personell til stillinger på land normalt rekrutteres fra kandidater med relevant ingeniør- eller sivilingeniørutdannelse. En spørreundersøkelse som OLF og Norges Rederiforbund har utført, viser at næringen har et betydelig rekrutteringsbehov innen boring og brønnservice, både til havs og på land, i årene framover.

NR og OLF har gjennom en spørreundersøkelse til medlemsbedriftene kartlagt følgende behov:

 

Rekrutteringsbehov til havs

 

Innen 2 år

Innen 5 år

Boring

1318

2769

Brønnservice

326

521

Totalt

1644

3290

 

Offshore er det et årlig rekrutteringsbehov på 822 personer og 658 personer for henholdsvis en tidsperiode på to og fem år.  Dette tilsier grovt sett et årlig rekrutteringsbehov til stillinger offshore innen boring og brønnservice på anslagsvis 700-800 personer i de neste årene.

 

Rekrutteringsbehov på land

 

Innen 2 år

Innen 5 år

Boring

269

624

Brønnservice

221

377

Totalt

490

1001

 

På land er det et årlig rekrutteringsbehov på 245 personer og 200 personer for henholdsvis en tidsperiode på to og fem år.  Dette tilsier grovt sett et årlig rekrutteringsbehov til stillinger onshore innen boring og brønnservice på anslagsvis 200-250 personer i de neste årene.

 

Behovet for arbeidskraft overstiger langt tilgangen i Norge av personell med relevant bakgrunn/utdanning.  Spørreundersøkelsen bekrefter at tilgang på personell med relevant kompetanse vil bli en stor utfordring for industrien i årene som kommer.

 

Det må derfor arbeides for å bedre tilgangen på personell med relevant kompetanse på både kort og lang sikt. Økt utdanningskapasitet vil på sikt kunne avhjelpe situasjonen, men det vil ikke kunne løse problemet de nærmeste fem årene.  Industrien må derfor se på mulige kortsiktige tiltak i samarbeid med berørte parter.