Aftenposten 12.november 2002:

Oljen gir flere arbeidsplasser

Flere har fått arbeider innen oljevirksomhet i år enn i fjor. I august var 81 700 personer ansatt innenfor oljebransjen. Det er 5400 flere personer enn i august i fjor, viser tall fra Aetat.

Industri-, bygge og anleggsbedriftene innenfor oljevirksomheten har hatt størst oppgang i sysselsettingen med 2900 personer flere ansatte i august, tilsvarende 14 prosents økning fra samme periode i fjor.

I oljeselskapene var økningen på 1300 personer, og i transport- og rederi virksomheten arbeider 900 fle­re personer enn i august i fjor.

Av 81 700 personer an­satt i oljevirksomheten var bare 12 500 kvinner. Av disse hadde 2300 arbeid på sokkelen. Antallet kvinner som arbeider innen­for oljevirksomheten har økt med 700 personer.

Av alle ansatte i oljebransjen er 4100 personer utlendinger.          

(NTB)