18. konsesjonsrunde – utlysning

Aktuell lenke: Pressemelding 131/03 fra OED 15.12.2003

Uutforskede områder på norsk kontinentalsokkel har fremdeles et stort ressurspotensial, og det er store muligheter for nye, betydelige funn. 18. konsesjonsrunde skal bidra til å sikre enn langsiktig utviklingsbane for petroleumsvirksomheten, samt til å revitalisere leteaktiviteten på sokkelen.

18. konsesjonsrundeMed 18. konsesjonsrunde utlyses 95 blokker eller deler av blokker, hvilket representerer et svært betydelig areal sammenliknet med senere års nummererte tildelingsrunder. Det utlyses blokker i både Nordsjøen og Norskehavet med varierende typer utfordringer.

Søknadsfrist er satt til 15. mars 2004 med tildeling i løpet av andre kvartal 2004.

Her finner du mer informasjon rundt dette temaet, OD’s hjemmeside: www.npd.no

Eller rett inn på temaet:

http://www.npd.no/Norsk/Emner/Ressursforvaltning/Undersokelse_og_leting/18runde.htm

 Disse nye blokkene sammen med at boringen i Barentshavet tar til igjen vil kunne gi mange nye jobber i vår viktigste næring.