Stikkord til Presentasonen på ITC 12/5, kl. 16.00. 


Mobilisering av Transocean VVinner august -06 medfører at Transocean må rekruttere ca. 140 medarbeidere til riggene.
Dette gjelder alle kategorIer, maritim, borIng og teknisk. 
I tillegg skai vi rekruttere ca. 40 medarbeidere til vår ressurs pool, hovedsakelig innen boring og teknisk. 
Rekrutterings behovet nå er minst følgende: 

Rekrutteringen vil foregå kontinuerlig ut 2006. 
I rekrutteringen legger først og fremst vekt på om kandidaten har følgende: