Oljebilaget

Utgitt av: Oljeindustriens Landsforening, Norges Rederiforbund, Teknologibedriftenes Landsforening, Landsorganisasjonen i Norge og Oljedirektoratet.

Hele oljeindustrien har gått sammen om utgivelse av et avisbilag som har som mål å øke kunnskapen om næringen og dens betydning for oss nordmenn. Bilaget blir distribuert med 14 regionsaviser i et opplag på hele 800 000 eksemplarer 10. februar.

Utgiverne har gått sammen om å lage et 20-siders avisbilag som dokumenterer at denne industrien er framtidsrettet og har en geografisk spredning her i landet som få er klar over. Hele 80 000 personer er direkte sysselsatt i olje- og gassindustrien, og hvis man tar med de mellom 1200 og 1600 leverandørbedriftene, finnes det mer enn 220 000 arbeidsplasser i denne næringen over hele landet.

Oljeindustrien er landets suverent viktigste i forhold til verdiskapning. Ved årsskiftet passerte Oljefondet 1053 milliarder kroner, noe som betyr at hver eneste nordmann har over 220 000 kroner stående på bok. Fremtidsrettet

- Mens Norge nå har innledet feiringen av hundreårsmarkeringen for unionsoppløsningen med Sverige, er oljeindustrien opptatt av å vise at vi har et fremtidig perspektiv som strekker seg minst hundre år fram i tid. Det er det svært få andre næringer i Norge som kan gjøre, sier Marianne Lie.

Bilaget blir distribuert som et annonsebilag i Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Aftenposten, Gudbrandsdølen Dagningen, Romerikes Blad, Glåmdalen, Laagendalsposten, Nordlys, Avisa Nordland, Varden, Bladet Vesterålen, Lofotposten og Finnmark Dagblad.

Innholdet spenner fra artikler om de store utbyggingene av Ormen Lange og Snøhvit til artikler om mennesker og lokalsamfunn som har et spesielt nært forhold til oljeindustrien. Det gis også eksempler på hva denne næringen betyr for det norske samfunnet, blant annet innen verdiskapning, sysselsetting, forskning og beredskap.

Leserne av bilaget kan også delta i en kunnskapskonkurranse der de to hovedpremiene er en unik opplevelse – en helikoptertur og full omvisning på en av Statoils plattformer på norsk sokkel.

Bilaget finner du her.