FANT MER OLJE:

Statoil har gjort kjempefunn

Av Christian Steffensen 06.02.04 11:10

Milliardsmell for Statoil

Statoils første produksjonsbrønn på Kristin-feltet ga jackpot. Selskapet har funnet ekstra olje og gass for opptil 7 milliarder kroner.

Foto: Erik Johansen

 

 

Den første produksjonsbrønnen på Kristin-feltet på Haltenbanken ble ferdigboret midtveis i januar. Statoil støtte på det de hadde ventet i hovedreservoaret, men har i tillegg påvist olje og gass i et reservoar som ligger dypere ned i undergrunnen. 

- Vi er nå ferdige med å bore første brønn av totalt 12. Vi har påvist det vi forventet å finne. Vi boret så videre og fant mer, så nå analyserer vi prøver og er i gang med å tolke resultatene, sier informasjonssjef i Statoil, Mari Dotterud, til TV 2 Nettavisen. 

På fem kilometers dyp

Reservene som er funnet på nesten fem kilometers dyp, har ikke vært med i beslutningsgrunnlaget for Kristin-utbyggingen. 

Kilder i oljemiljøet bekrefter overfor TV 2 Nettavisen at funnet kan øke de utvinnbare reservene fra Kristin-feltet med mellom fem og ti prosent. Med dagens olje- og gasspriser betyr det en brutto produksjonsverdi på inntil 7 milliarder kroner. 

- Svært positivt

Statoil vil fredag ikke kommentere omfanget av det ekstra funnet. 

- Det er svært positivt for Kristin, hvis vi får ut mer enn forventet fra brønnen. Men hva dette vil bety i kroner og øre er det alt for tidlig å si noe om. Vi har tatt kjerneprøver i reservoaret, og er nå i gang med å tolke resultatene, sier Dotterud. 
Funnet ble gjort i den første av i alt 12 produksjonsbrønner som skal bores på Kristin-feltet. Samlet har Statoil regnet ut at feltet har en brutto produksjonsverdi på 73 milliarder kroner. 

Ekstra kostnader

Kostnadene ved utbyggingen er tidligere anslått til 17 milliarder kroner. Statoil opplyste torsdag at en ny borestrategi kan medføre en ekstraregning på mellom 1 til 2 milliarder kroner. 
Den nye borestrategien regnes samtidig å kunne gi økte inntekter. 
Statoil eier nesten 47 prosent av Kristin-feltet. Andre eiere er statlige Petoro, Norsk Hydro, ExxonMobil, ENI og Total. Utbyggingen av Kristin-feltet skal stå ferdig til mars 2005.