Fra: TV2 - Nettavisen:

NORSK HYDRO BER OM TID:

Oljefunn i Barentshavet

Av Jo André Aakvik 15.03.05 10:30

Annonse:

Norsk Hydro har gjort oljefunn i Barentshavet, og har fått departementets tillatelse til å fortsette oljeboringen selv om boretillatelsen går ut 20. mars.

«Boreriggen Erik Raude ble ferdigstilt fra verkstedet i Ølen betydelig senere enn planlagt, og dårlig vær forsinket ytterligere tidspunktet da boreriggen ankom Barentshavet. I tillegg er det påtruffet formasjoner i brønnen, som må undersøkes ytterligere for å avklare eventuell betydning for kartlegging av områdets petroleumspotensial,» heter det i en pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

I praksis betyr dette at det er gjort så interessante funn, at Norsk Hydro ønsker å bore videre for å vurdere funnets størrelse og betydning.

Departementet har gitt Norsk Hydro en ekstra måneds boretillatelse.

På Oslo Børs stiger Hydro-aksjen 1,33 prosent etter en knapp halvtimes handel.