Eldrebølge skyller over oljenæringen

Oljeselskapene sliter allerede med å skaffe folk, men verre kan det bli: I løpet av de neste seks årene går hver tredje oljearbeider ut i pensjon.

Av Lars Magne Sunnanå

Ansetter 3000 i året

Hvert år må Aker Kværner ansette 3 000 nye medarbeidere for å få listene til å gå opp, verden over. 2 000 må til for å dekke opp den normale avgangen i konsernet, mens selskapet henter inn 1 000 medarbeidere til nye stillinger årlig.

Konsernet sikter mot et tilsvarende nivå på rekrutteringen i årene som kommer.

 

Eldrebølgen skyller over oljebransjen, som får stadig mer å gjøre. Det setter grå hår i hodet på næringens ledere, som allerede nå sliter med å skaffe mannskap.

Blant dem er også Aker Kværners (AKVER) konsernsjef Martinus Brandal, som på Paretos olje- og offshorekonferanse onsdag tegnet opp et krevende fremtidsbilde:

Innen 2008 vil 13 prosent av arbeidsstokken i oljenæringen gå av med pensjon, i 2012 vil en tredjedel ha gått inn i pensjonistenes rekker.

 

- Har en del hull

Tallene er utarbeidet av Society of Petroleum Engineers, og gir et godt bilde av tilstanden også i Aker Kværner.

 

- Vi har en del hull i alderssammensetningen vår, sier personalsjef Magne Hovden i konsernet.

- Vi står i fare for å miste veldig verdifull kompetanse. Heldigvis er det slik at mange av våre ansatte ønsker å stå videre i arbeid, selv etter pensjonsalderen.

 

Aker Kværner har innført nedtrappingsordninger for ansatte over seksti, og pensjonister kan jobbe på konsulentbasis for sin gamle arbeidsgiver.

 

Må lagre kunnskapen

Men de neste ti årene byr på et kappløp mot tiden, for Aker Kværner og andre oljeselskaper.

- Det jeg er bekymret for, er at det sitter veldig mye verdifull kunnskap hos de som begynner å nærme seg pensjonsalderen. Dette er folk som har vært med i mange tiår på å bygge opp oljebransjen i Norge. De sitter på en helt unik erfaring, sier Hovden.

Nå gjelder det å sende kunnskapen videre til nye generasjoner.

- Vi bruker mange av våre eldre arbeidstagere som mentorer for de yngre. De er unike og gode veiledere.

 

 

 

Publisert: 07. september 2006 kl. 06:56

Oppdatert: 07. september 2006 kl. 08:19