Offshorehåp for de uten fagbrev

Etter mye forvirring er det nå klart at personer som ikke har et landbasert fagbrev kan jobbe offshore - som hjelpearbeidere. - En viktig avklaring som sikrer rekrutteringsgrunnlaget til bransjen, mener IndustriEnergi.

Av Alf Inge Molde

Jens Olav Flobak i Nortrain er glad for at de
uten et landbasert fagbrev fremdeles har
mulighet til å få jobb offshore.
Foto: ALF INGE MOLDE

Avklaringen kom denne uken da Oljeindustriens Landsforening og Norges Rederiforbund kalte inn fagforeninger, kursholdere for bore- og brønnservice og Petroleumstilsynet til et dialogmøte om retningslinjene for utdanning av bore- og brønnpersonell til norsk sokkel.

Som Oilinfo har skrevet tidligere, trådte nye retningslinjer i kraft 1. august 2007. Hovedtrekkene var at det nå ble stilt krav om landbasert fagbrev i kjemisk prosessfag, mekaniske fag, elektrofag eller byggfag - eller alternativt fem års erfaring - for å kunne ta eksamen som kvalifiserer til å jobbe offshore.

Før de nye retningslinjene fra OLF og Norges Rederiforbund trådte i kraft, var det åpning for å hente inn personer som ikke hadde tatt alle de nødvendige kursene som hjelpearbeider. Etter de nye retningslinjene trådde i kraft, har det imidlertid hersket full forvirring om dette fremdeles er lov.

- Får ikke søke uten fagbrev
- Det første spørsmålet man må hake av på når man søker jobb hos mange av riggselskapene er om en har fagbrev eller ei. De som ikke har dette, har ikke fått sende inn søknad - uansett hvor flinke de er, sier daglig leder ved kursholderen Nortrain, Jens Olav Flobak, til Oilinfo Weekend.

Den private skolen har gjennom en årrekke tilbudt voksenutdanning innen bore- og brønnpersonell. Den siste tiden har antallet søkere gått ned. Flobak har også kuttet ned på antall kurs. De fleste søkerne til voksenopplæring har nemlig ikke de etterspurte fagbrevene, og har derfor vært usikre på om de i det hele tatt får jobb offshore.

- Mange har vært fortvilte. Vi har elever som har utmerket seg med toppkarakterer i alle kursene, men som ikke har kommet til intervju en gang. På den annen side har vi eksempler på elever med fagbrev som har strøket på kursene og likevel fått fast jobb, sier Flobak.


Sju nye rigger på norsk sokkel krever alene
1.260 nye bore- og brønnpersonel, meldte
Oilinfo i januar. I alt trenger bransjen flere
tusen i løpet av få år. Nå kan bemannings-
problemet løse seg. Foto: MAGNUS BIRKENES

- Aldri omhandlet hjelpearbeidere
Under møtet 11. mars ble det klart at de nye reglene bare gjelder for personer som vil kvalifisere seg til operatør innen bore- og brønnservice. Kravene gjelder ikke for dem som har lyst til å prøve seg som hjelpearbeidere offshore - noe Flobak er svært fornøyd med. Det er også forbundssekretær Jørn Erik Bøe i fagforeningen IndustriEnergi.

- Dette er en viktig avklaring som gjør at mye ramler på når det gjelder rekrutteringsgrunnlaget for næringen. Mange har trodd at kravene også har omfattet hjelpearbeiderne, men Petroleumstilsynet var klare på at kravet aldri har omhandlet hjelpearbeiderne. Dermed er det mulig å hente inn hjelpearbeidere, som igjen kan bygge seg opp nok arbeidserfaring til å kunne få den kompetansen som kreves for å komme opp på boredekk, sier Bøe til Oilinfo Weekend.

Kommunikasjonsrådgiver i OLF, Kjetil Hjertvik, presiserer ovenfor Oilinfo Weekend at kompetansekravene fremdeles ligger i bunn i retningslinjene, men at det altså åpnes for at hjelpearbeidere kan få jobb uten å oppfylle kravene om et landbasert fagbrev og en bestått offentlig eksamen i bore- og brønnservice.

- Opp til arbeidsgiverne
- Nå skal vi i gang med en justering av retningslinjene, og ingenting er endelig. Det vil imidlertid bli stilt krav om at en må ha en viss praksis innen de fire fagområdene (kjemisk prosessfag, mekaniske fag, elektrofag eller byggfag, red. anm.). Ingen er tjent med at 18-åringer som bare har allmennfag å vise til får dra offshore, sier Hjertvik.

- Men til sjuende og sist er det arbeidsgiverne som bestemmer hvem de vil ansette. Hvis de velger å stille krav til fagbrev står de fritt til å gjøre det, legger han til.

Nå skal den reviderte retningslinjen 024 justeres, og resultatet blir klart i løpet av de nærmeste månedene. Hjertvik ser ikke på åpningen for hjelpearbeidere som et nederlag for OLF og Rederiforbundet.

- Så lenge forutsetningene om at vi skal ha en kompetanseheving og kravene til operatører på norsk sokkel ligger i bunn, setter vi pris på et godt innspill, sier han til Oilinfo Weekend.

 

 

Oilinfo følger saken om retningslinjene for utdanning av bore- og brønnpersonell:

- Inkluder fagforeningene og skolene - 12. februar 2008

- På sikkerheten løs? - 25. januar 2008

1.260 nye stillinger, nesten ingen å ta av - 11. januar 2008

- Bransjen står ovenfor et kjempeproblem - 11. januar 2008

Norske roughnecks? Ikke uten videre - 9. november 2007

 

 

Denne saken er hentet fra Oilinfo Weekend . Oilinfo Weekend er vårt ukentlige, mailbaserte nyhetsbrev som oppsummerer ukens nyheter og bringer frem menneskene bak nyhetene i oljebransjen. I tillegg presenterer vi mat/vin stoff, offshore-været og golftips.

Her bestiller du abonnement på Oilinfo Weekend. Tjenesten er gratis!
Weekend-redaksjonen kan tipses på magnus@oilinfo.no

 

ITC Boreskolen