ITC - System for e-læring (elektronisk læring)

ITC har siden 1987 benyttet databasert opplæring til petroleumsopplæring.

I dag består ITC's e-læringssystemet av følgende elementer:

  • Forfatterverktøyet CBT Maker for å lage opplæringsprogrammer.
  • Opplæringsprogrammene PetroTrainer for grunnkurs og teknisk fagskole (2 forskjellige nivå) og Basic Matte for ungdomsskole og VK1
  • Student administrasjonsprogrammet ITC Student web som grensesnitt mellom skolen og elevene med "Min Side" for hver elev hvor eleven har full oversikt over sin egen faglige og økonomiske status. Systemet inneholder web-klasserom, diskusjonsgrupper, system for mappeevaluering og mye mer...
 

 

 

 

 

 
 

 

ITC Student web

PetroTrainer

Basic Matte!

CBT Maker

System for administrasjon av elever og arbeid og økonomi

Datastøttet læring for petroleumsteknologi

Program for å lære grunnleggende matematikk (ungdomsskole og VK1)

Forfatterverktøy for å lage e-læring