Kran og Truckkurs

  • Traverskran - G4

  • Pipehandling - G20

  • Truck, klasse T4

 

 Kursene går samlet over en helg (fredag - søndag)
  • Pris for 1 kurs:  3500 kr
  • Pris for 2 kurs:  7000 kr
  • Pris for 3 kurs:  9000 kr

kursstart er 17. – 19. mars

   

Kursene avholdes på Helgelandsmoen Næringspark (ved Hønefoss) Se kjørebeskrivelse

  

Traverskran - G4

 

Kurset tilfredsstiller gjeldende krav fra Direktoratet for arbeidstilsynet.

Krav til forkunnskaper:
Stroppe- og signalgiver kurs 

Varighet
Kurset har en varighet på 24 timer.( Må ha stroppekurs)
Kurset omfatter
Innføring i arbeidsmiljøloven og de aktuelle forskrifter.
Kranens konstruksjon og virkemåte.
Sikkerhet og ansvar.
Vedlikehold og kontroll av kranen. 
Bruk og valg av løfteredskap fiberstropper, kjetting etc.
Bruk av traverskran.
Gjennomføring
Teorikurs med 24 timer teoriundervisning . Den praktiske kjøretrening på 32 timer kan avvikles på kursdeltakerens bedrift ved hjelp av praktisk opplæringsbok og fadderordning. Evt. 16 timer ved opplæringsvirksomhet.
Kompetanse
Ved beståtte teoretiske og praktiske prøver vil kursdeltakerne få utdelt kranbevis for traverskran

  

  

Pipehandling - G20

   

Kurs for G20 Pipe Handlingskran (Knockel Bom Crane)
Kurset tilfredsstiller gjeldende krav fra Direktoratet for arbeidstilsynet og Olje Direktoratet
Teori j.f.r kravene i F-3089 (fastmontert hydraulisk kran) og tilleggskravene i aktuell operatør/kontrakt direktiv 

Krav til forkunnskaper:
Stroppe- og signalgiver kurs 

Varighet
Kurset har en varighet på 16 timer teori + praktisk kjøring ( fadder ordning )
Teoretisk og praktisk prøve.
Kurset omfatter
Innføring i arbeidsmiljøloven og de aktuelle forskrifter.
Kranens konstruksjon og virkemåte.
Sikkerhet og ansvar.
Vedlikehold og kontroll av kranen. 
Bruk og valg av løfteredskap fiberstropper , kjetting etc.
Oppstilling og bruk av lastebilkraner.
Gjennomføring
Teorikurs med 16 timer teoriundervisning *kan gjennomføres onshore på to dager eller offshore da har vi tidligere brukt en modell der vi sender en mann offshore i ca 14 dager han vil på denne tiden klare å gjennomføre teorien for tre crew . Den praktiske kjøretrening på 40 timer kan avvikles på kursdeltakerens bedrift ved hjelp av praktisk opplæringsbok og fadderordning. Når praksisen er gjennomført skal det være en praktisk oppkjøring med sensor fra Kran & Truckopplæring AS 
Kompetanse
Ved beståtte teoretiske og praktiske prøver vil kursdeltakerne få utdelt kranbevis for Kranklasse G20 (Pipe HandlingsCrane).
 

   

Truck, klasse T4

  

For trucker med løftekapasitet til og med 10 000 kg. Kurset tilfredsstiller gjeldende krav fra Direktoratet for arbeidstilsynet.

Krav til forkunnskaper:
Stroppe- og signalgiver kurs 

Varighet
Kurset har en varighet på 28 timer.
Kurset omfatter
Innføring i arbeidsmiljøloven og de aktuelle forskrifter for truck og truckkjøring.(Modul 1.1)
Truckens konstruksjon og virkemåte.
Sikkerhet og ansvar.
Vedlikehold og daglig sikkerhetskontroll av trucken.
Godshåndtering med truck.
Praktisk gjennomgåelse av trucken.
Praktisk kjøretrening.
Gjennomføring
Alt. 1: Komplett kurs med 22 timer teoriundervisning, 6 timer praktisk bruk og 14 timer praktisk opplæring ved opplæringsvirksomhet.
Alt. 2: Komplett kurs med 22 timer teoriundervisning, 6 timer praktisk bruk og 20 timer praktisk opplæring ved bedriftsintern opplæring.
Kompetanse
Ved beståtte teoretiske og praktiske prøver vil kursdeltakerne få utdelt truckførerbevis