Anhuker / signalgiverkurs - G11 og traverskrankurs G4

 

Kurset avholdes med teori og full praksis.

Kurset kjøres av BT-Norge AS på ITC i Tønsberg, med praksis på Grenland Offshore (ved siden av ITC).

Du må ha G11for å ta G4. (rekkefølgen har ikke noe å si)

Prisen per kurs er  kr. 3.500 - eller kr. 6.000 for begge samlet. 

 

Dato:

    G11:     27.11.2006 

                  28.02.2007

                  01.03.2007

    G4:        01.og 02. november 2006

                  11. og 12. april 2007

                  25. og 26. april 2007

                   

                  

Elever på GRUNNKURS melder seg på ved kursoppstart. Dersom du ikke skal delta på grunnkurs, kan du  melde deg på her. 

 

Kursbeskrivelse

Anhuker/signalgiverkurs - G11 og Traverskran - G4

Kurset tilfredsstiller gjeldende krav fra Direktoratet for arbeidstilsynet.


Krav til forkunnskaper:

Anhuker/signalgiver kurs før G4

Varighet:

Kurset har en varighet på 32 timer, (16 +16)
Kurset omfatter:
Innføring i arbeidsmiljøloven og de aktuelle forskrifter.
Kranens konstruksjon og virkemåte.
Sikkerhet og ansvar.
Vedlikehold og kontroll av kranen. 
Bruk og valg av løfteredskap fiberstropper, kjetting etc.
Bruk av traverskran.
Løfting / løftetabeller.
Løfteredskap
Signaler, tegn og sikkerhetsregler
Gjennomføring:
Teori og praksiskurs på 32 timer. Kurset kjøres av BT-Norge a.s
Kompetanse:
Ved beståtte teoretiske og praktiske prøver vil kursdeltakerne få utdelt anhuker/signalgiverbevis og kranbevis for traverskran.