Kurs i varme arbeider

Sertifikatet blir utstedt av Norsk brannvernforening og gjelder i hele Norden.

Dette er et kurs som ikke er pålagt å ha for de som jobber offshore, men det vil være en fordel å ha dette siden det er pålagt all landbasert industri som driver med varme arbeider på et ikke fast arbeidssted (verksted).

Kursprisen er kr. 1400,- inkludert eksamensavgift og lærebok.

Kurset består av  en teoretisk og praktisk opplæringsdel med avsluttende eksamen.

Spørsmål om kurset kan rettes til Hans Jacob Jacobsen på tlf. 33 33 71 61

Påmelding til kurssekretæren på ITC.