Påmelding Teknisk Fagskole Petroleum hos ITC

Her kan du melde deg på ITC - Teknisk Fagskole Petroleum, Boreteknikk.
Vil du ha uforpliktende informasjon tilsendt i posten, trykk her

MERK:

Ved påmelding blir du automatisk satt opp på alle moduler og eksamener. 

Avmeldingsfrist er alltid 3 uker før moduloppstart eller eksamensdag.

Elever som melder seg av etter denne fristen må betale for modulen /eksamen

Påmeldingskjema til kurset kan du fylle ut elektronisk her:

Navn:
Adresse:
Stilling:
Evt. Rigg:
E-post:
Telefon:
Mobil:
Fødselsdato:


Betalingsmåte: Betaler selv
Andre betaler - spesifiser nedenfor
Faktura adresse:

Utdannelse:
Har du generell studiekompetanse:

Ja
Nei, jeg har ikke studiekompetanse

Jeg mangler noen fag, spesifiser nedenfor

Jeg mangler kun disse fagene

 til generell studiekompetanse

Yrkeserfaring: