Fag og innhold

<-- Tilbake

Fagskole Petroleum - Boreteknikk 

 

Roughneck

ITC's opplegg er laget slik at du kan ta utdannelsen mens du jobber i turnus på rigg eller plattform. Kurset baserer seg i stor grad på selvstudium. I tillegg deltar du på ukesmoduler som holdes på ITC's opplæringssenter i Tønsberg. Eksamen avholdes fortløpende i alle fag - på ITC eller på rigg, eventuelt på en lokal skole der du bor. ITC vil sammen med deg legge opp en individuell studieplan med tilhørende kursvilkår.

ITC har industri / riggbesøk som del av den praktiske opplæringen.

Metodikk

  • Fagmoduler på EN uke - Ukesmodulene avholdes på ITC's opplæringssenter i Tønsberg. Modulene blir satt opp for å passe inn for de som jobber i turnus. Alle moduler har undervisning fra mandag til fredag. Mandagen har oppstart kl 10.00 og fredagen avsluttes kl 14.00 for å ta hensyn til tilreisende.
  • Selvstudium - Kurset er en kombinasjon av samlinger og selvstudium. Elevene jobber hjemme med kursmanualer, oppgaveløsing, lærebøker, tilrettelagt programvare på PC og klasserom på Internett. Elevene må derfor ha tilgang til PC og Internett. De fleste elevene har i dag bærbar PC.
  • Programvare - ITC utvikler selv programvare for opplæring, PetroTrainer.  Elever hos ITC får tilgang til PetroTrainer og klasserom på Internett, Min Side.

 

 


Realfag 1, kartleggingsprøve


Alle studenter som ikke har realfag tilsvarende generell studiekompetanse eller bedre, må ta en kartleggingsprøve innefor matematikk og fysikk før de begynner hos ITC. Dersom den ikke blir bestått, må eleven delta på modulen Realfag 1, for så å gjennomføre prøven på nytt. Kartleggingsprøven må være bestått før eleven blir tatt inn på fagskolen.


Generell studiekompetanse 


Generell studiekompetanse er ikke lenger en  integrert del av fagskolen. Dette erstattes av et kommunikasjonsfag med norsk og engelsk og et realfag med matematikk og fysikk. For elever som har dette og samtidig består en kartleggingstest i realfag, vil det bli gitt fritak for realfag 1 og norsk-delen av kommunikasjonsfaget.

Fagmoduler

Modulnavn Studiepoeng Kommentar
 Realfag 1 4 .
 Kommunikasjon 1, norsk - Se kommunikasjon 2
 LØM-fag 1 - Ledelse, økonomi og markedsføring - Se LØM-fag 2
 Reservoargeologi  4 .
 Produksjon 5 .
 HMS og vedlikeholdsstrategi 7 .
 Brønnvæsker 4 .
 Hydraulikk og reguleringssystemer 8 .
 Boreteknologi 1 - Se boreteknologi 2
 Trykkontroll 1 5 .
 Realfag 2 6 .

 Kommunikasjon 2, norsk

7

.

 Kommunikasjon 2, fagengelsk 3 .
 LØM-fag 2 14  Ledelse, økonomi og markedsføring
 Brønnplanlegging og foringsrør  7 .
 Mekanikk 1 og materiallære 8 .
 Mekanikk 2 se over .
 Boreteknologi 2 10 .
 Trykkontroll 2 7 .
 Bore- og kompletteringsvæsker  4 .
 Fordypningsemne 1 3 .
 Fordypningsemne 2 4 .
 Prosjektoppgave 8 Dette er et omfattende, selvstendig prosjektarbeid
. 2  IKT, 3 obligatoriske innleveringsoppgaver
SUM 120 .


Antall studiepoeng sier noe om omfanget på hvert fag.Eksamen og vurdering

Elevene må avlegge eksamen i 2 allmenne fag og 11 petroleumsfag.

I tillegge er det mappevurdering for samtlige fag. Prosjektoppgaven har muntlig eksamen.

 

 

<-- Tilbake