Har jeg relevant bakgrunn?

ITC har kurs på tre nivå, grunnkurs, teknisk fagskole og ingeniør. 

Kursene våre passer for alle som har en grunnleggende utdannelse, kanskje noe praksis, fagbrev, og som ønsker å starte en karriere offshore. Det vil i fremtiden være et økende behov for teknikere og ingeniører offshore, fordi teknologi nivået hele tiden øker.

Har du høyere teknologisk utdanning, og enten jobber som nyutdannet i et olje- eller serviceselskap, eller har lyst til å kvalifisere deg til slike jobber, har vi flere måter å gå frem på. 

En praktisk vei via grunnkurs og praksis på rigg, eller forkurs og rett på ingeniørkures for å jobbe i et service eller olje selskap. 

Typiske jobber det kan være en fordel å ha slik kunnskap i er serviceingeniør – jobber som slamingeniør, mud logger, dataoperatør, logger, offshore service- og vedlikeholdsingeniør, boreingeniør, boreleder, boresjef, sikkerhetsansvarlig og en mengde andre ledende stillinger.

Uansett hva ditt ståsted er kan vi legge opp et løp for deg med sikte på å starte i en ny karriere offshore, våre elever er mellom 20 og 40 år, og alder er ikke så viktig som før - i en bransje med snittalder på 52 år. Derimot teller praktisk erfaring, utdanning, holdning (sykemelder du deg uten god grunn, er ikke dette yrket noe for deg) og god fysikk. 

 

Grunnkurs:

Bransjen liker de som starter på bunn å går den praktiske veien. Derfor anbefaler ITC alle å starte med grunnkurs. Dette er tilpasset for deg som har jobb, du trenger bare å få fri 9 fredager i ett semester. Kursene går altså fredag, lørdag og søndag. Du har CBT , data program for læring fra ITC hjemme, for å jobbe mellom samlingene. Dette er effektivt. Når du er ferdig med grunnkurset er neste skritt å komme ut og starte en jobb på boredekk, for et service selskap eller i et olje selskap. Du vil i løpet av kurset få grundig innføring i hvordan man kommer seg i dialog med arbeidsgiver.

 

Teknisk Fagskole:

Neste nivå er teknisk fagskole petroleum, dette er lagt opp med ukes moduler, 3-4 per halvår, for og etter studium via klasserom på Internett og eksamen på på følgene modul. Vi har opplegg for elever med eller uten studiekompetanse.

 

Ingeniørkurs:

For de som har utdanning på ingeniørnivå velger vi ut de petroleumstekniske fagene som en del av ingeniørkurset. 

På våre kurs lærer du hva som skjer på en installasjon på norsk sokkel og hvordan arbeidet blir utført. De blir gjennomført slik at undervisningsmodulene passer inn i rotasjonsplanene for de som jobber offshore. Det legges opp til stor grad av selvstudie, bruk av databaserte opplæringsprogram, CBT, og veiledning over Internett.

Kursene fanger vidt og passer for flere utdanningsgrupper. De mest aktuelle bakgrunnene er ingeniør/sivilingeniør fra linjene petroleum, maskin, vedlikehold og maritim drift, men det passer også for andre ingeniørutdanninger og generelle realister.

Minimum opptakskrav er generell studiekompetanse, men deltakeren bør ha noe høyere utdanning for å få fullt utbytte av kursene.