Kan jeg få hjelp fra ITC til å finne ny jobb?

Vi bistår deg i jobbsøknad

ITC har lang erfaring, godt rennomè og et meget bredt kontaktnett innen norsk oljeindustri. I løpet av kursene får du vite hvem som gjør hva innen oljebransjen, og vi vil hjelpe deg med å komme i kontakt med arbeidsgivere som har behov for personell med din erfaring og dine karriereønsker.


De fleste jobber blir ikke utlyst.

ITC legger også ut CV’en din på en database som flere arbeidsgivere har tilgang til. Flere av våre tidligere elever har fått gode jobber etter at arbeidsgivere har funnet dem på vår side. Det viser seg imidlertid at den viktigste veien inn i denne bransjen er kontakter. For tiden går 70 – 90% av alle jobber via kontakter og lignende, så det er en veldig stor fordel å kjenne noen i bransjen som kan anbefale deg ved ansettelse.