Jeg har ikke studiekompetanse. Kan jeg komme inn på grunnkurs eller teknisk fagskole da?

 

Det er IKKE krav til studiekompetanse hverken i grunnleggende kurs eller i fagskolen.

Grunnkurs

Kurset forutsetter kunnskaper i allmennfagene engelsk, norsk og matematikk som tilsvarer Videregående kurs 1 i studieretning for yrkesfag, eller tilsvarende realkompetanse etter ITC's vurdering. Ta kontakt dersom du er i tvil.

 

Teknisk fagskole

Se oversikt her