Må jeg bruke PC - er det vanskelig?

 

Petroleumskursene på ITC forutsetter at du har tilgang på en PC og Internett.

Opplæringsprogrammet PetroTrainer

Dette legger du inn på PC'en og du trenger ikke Internett for å bruke det. 

Programmet er svært enkelt å bruke - også for nybegynnere. Opplæringsprogrammet vil også bli benyttet i klasserommet, slik at du fort blir vant til det.

 

 

Internett

Det er en forutsetning at du har tilgang på Internett og at du har egen e-post adresse. (ITC kan hjelpe deg med å sette opp gratis e-post dersom du vil.) 

All kommunikasjon om forstudium og etterstudium, timeplaner osv vil du finne på ditt Internett-klasserom. Her kan du også stille spørsmål til faglærere eller medelever. Du vil lære om bruken av web-klasserommet på kurset.