Kort om oljebransjen

 

 

Klikk på bildet for å få stort bilde

Letestatus - oppdagede og uoppdagede ressurser (OD)

Hvor lenge vil oljen i Norge vare? 

Norge produserer i dag ca. 3,2 millioner fat om dagen og er blant verdens største eksportører, fordi vi selv bruker så lite. Selv om 50 år vil Norge være en stor olje og gass nasjon. De nyeste store spennende områdene er i Norskehavet og i Barentshavet. Mye er nok allerede funnet i Nordsjøen, altså den sydlige delen av sokkelen vår hvor alt startet for mer enn 30 år siden, men fortsatt forventer vi å finne store nye olje og gassfelt langs vår kyst. 

 

 

 

Det siste nye feltet som er bygget ut er Ormen Lange. Det er det nest største gassfeltet etter Troll. Gassen skal føres i en 130 mil lang rørledning til England.

 

 

Oppturen vil fortsette

Oljebransjen er som alle andre bransjer preget av opp- og nedturer. For at landet også i fremtiden skal være en stor produsent og eksportør av olje og gass, må lete aktiviteten til enhver tid være høy. Funn av drivbare felt vil igjen gi mer arbeid i avgrensnings- og produksjonsfasen. Dette vil gi stabilt behov for arbeidskraft i årene som kommer, men svingninger vil fortsatt inntreffe. Dette har vi opplevd flere ganger tidligere. 

Med de siste årenes høye oljepriser blir stadig flere små felt lønnsomme og det lønner seg å investere enda mer i de gamle. Det betyr mange nye jobber!

Grunnen til at det nå kommer inn nye rigger, er at flere av riggene våre er gamle, og må byttes ut. Behovet nå er særlig for rigger som kan bore og kompletere på dypt vann, og kunne bore i arktisk områder helt ned til minus 20 kuldegrader, altså ”vinteriserte”, som de to nye Aker riggene, hvorav den første blir klar like over nytt år 2009, Aker Spitsbergen, Odfjells to nye 6.generasjons super rigg, hvorav den første kommer i 2009 og heter Deepsea Atlantic, og Saipem’s nye, Scarabeo-8 som er under ferdigstilling og vil bli levert i løpet av 2009. I tillegg kommer det flere nye rigger fra Awilco. Men, siden rigg behovet er høyt er fortsatt de gamle riggene på lange kontraker etter masse ombygninger og oppgraderinger.
 

Husk allikevel at de fleste installasjonene i Nordsjøen er faste produksjonsplattformer (ca.100 enheter), dermed har det de senere årene vært ca. 25.000 offshoreansatte på norsk sokkel. Mye tyder på at dette vil holde seg konstant i mange år framover.

Det vil i fremtiden bli utlyst flere leteblokker enn det har vært gjort i den siste tiden, og det er ytret ønske fra oljebransjen om å få bedre betingelser for utvinning fra små og mellomstore felt. Når dette kommer i orden, vil det skape grobunn for enda flere jobber både på land og offshore. Men fortsatt vil den største effekten komme fra at snittalderen er over 53 år. Altså egentlig gode utsikter for den bransjen som bringer inn nærmere halvparten av det landet faktisk lever av.

Innen ingeniørstillinger har det i de snere årene vært vanskelig å finne folk nok lokaltr. De forrige nedturene førte til en sterk reduksjon i antallet studenter på petroleumsrealterte linjer på universiteter og høgskoler. Ved dagens oppgang i markedet vil det være altfor få petroleumsingeniører og derved må de hentes andre steder. Omskolerte ingeniører fra andre linjer vil være i stand til å gjøre en like god jobb som petroleumsingeniører.


  

Historiske oljeproduksjonsprognoser - sammenlignet med faktisk produksjon for salg

En sikker bransje å satse på ?
Denne oversikten viser hva vi trodde i 1974, 79, 85, osv. Så optimistiske har vi i alle fall ikke vært. Trolig kan man trekke denne trenden ut dette århundret. Så oljebransjen vil nok vare lengre enn de fleste av oss…

 

 

Nordsjøteknologi

Det ytre miljø:
Null utslipp, det ytre miljø er viktig når vi beveger oss Nordover i sårbare farevann. I 2005 sa bransjen at vi vil ha null utslipp. Det betyr injeksjon av borekaks, produsert vann, CO2 og annet som kan skade naturen. På disse områdene er vi best i verden. Skulle bare mangle.

ITC jobber internasjonalt og vi er engasjert i ”Waste Disposal Management”, på linje med borefag, brønnplanlegging osv.