Er jeg for gammel dersom jeg er over 30?

I dag er det ca. 85 000 jobber knyttet til offshore-sektoren, av disse jobber 25 000 offshore. Gjennomsnittsalderen er ca. 53 år, så i løpet av 10 – 15 år vil det være rundt 50 000 ansatte som skal byttes ut.

Siden snittalderen på de som jobber offshore er såpass høy, har det etter vært blitt praksis og ansette flere i 30 - 40 års alderen enn tidligere. Vi har hatt flere elever over over 40 år som har begynt ny jobb offshore, men det er da en fordel og ha gode kontakter som kan hjelpe deg i jobb.

Har du en svært aktuell arbeidspraksis, som f.eks hydrauliker, betyr alder lite.