Teller praktisk erfaring?

Uansett hva ditt ståsted er, kan vi legge opp et løp for deg med sikte på å starte i en ny karriere offshore. 

Våre elever er mellom 20 og 40 år - alder er ikke så viktig som før, i en bransje med snittalder på 53 år. Derimot teller praktisk erfaring, utdanning, god fysikk og holdninger. (Sykemelder du deg uten god grunn, er ikke dette yrket noe for deg.) 

Praktisk erfaring fra arbeidslivet er viktig, og har du til og med praksis som er relevant til jobben, som praksis fra mekaniske fag, arbeide med tunge kjøretøy, fra forsvaret, kjemi, elektro, sterkstrøm (ROV operatører), hydraulikk, osv, kan dette være med på å gi deg fremtidig spesialisering offshore. 

Mange som jobber ”ute” i dag, har sin praktiske erfaring fra landbruket, fiskeri og bygg og anlegg. Grunnen til dette er at næringen er foretrekker personell som ikke er redd for å ta i et tak!

Det er svært mange fagområder som skal til for å få hjulene på rigger og plattformer til å gå rundt. Mangler du et eller flere fag for å komme inn hos oss, kan vi hjelpe deg til å finne frem til en løsning for å få dette til. Ta kontakt med oss.