Forkurs for ingeniører

Kursert gir deg nødvendig bakgrunn for å kunne begynne på Ingeniørkurset. 

Vi anbefaler normalt at man tar Grunnkurset, for å ha muligheten til praksis offshore. Dersom du ikke ønsker dette, gir vi deg muligheten til å ta et kortere forkurs. Ta kontakt med ITC dersom du er i tvil hva du trenger.

Varighet

Kurset består av:

  1. Forstudie med materiell, bruk av databasert opplæring på PC og klasserom på Internett. 
  2. 1 uke undervisning på ITC
  3. Etterstudium (som pkt. 1)
  4. 2 dager undervisning på ITC, pluss 1 dag eksamen.

Kursinnhold

Hovedvekten blir lagt på bruk av Drilling Data Handbook (DDH) og trykkontroll.

Tilbake til kursoversikt - ingeniører