Ingeniørkurs i Operasjonell Petroleumsteknologi

Hvem passer kurset for

Dette er beregnet for ingeniører og sivilingeniører, geologer, kjemikere og realister som trenger mer faglig tyngde for å kunne jobbe offshore eller i tilknytning til offshore i Norge innen boring, produksjon eller brønnservise.

Deltakerne bør ha enten Forkurs for ingeniører, Grunnkurs i Bore- og Brønnteknikk, eller offshore erfaring.

 

Moderne teknologi (bilde til venstre)

ITC’s boreteknologi instruktør, siv.ing. petroleum, Ståle Olsen, tester det siste i faget på Valhall plattformen.

 

Kurset har følgende moduler:  

 • Produksjon 
 • Reservoargeologi 
 • Brønndesign & Foringsrør
 • Brønnvæsker
 • Bore- & Plattformadministrasjon 1
 • Boreteknologi 1 og 2
 • Hydraulikk, Hydraulisk utstyr & Reguleringssystemer
 • Sub-Sea og Trykkontroll
 • Bore- og kompletteringsvæsker

Arbeidsmiljø:

Daglig leder, ITC, petroleumsingeniør Svein Fagereng prøveborer med verdens mest automatiserte bore installasjon, bygget av tidligere ITC elev som jobber for Aker Maritime Hydraulics, Norges og en av verdens ledende produsent av boresystem, for oljeselskapet BP, Valhall.

 

Valgfrie moduler:

 • Bore- & Plattformadministrasjon II
 • Brønndesign II
 • Reservoarteori med simulering
 • Trykkontroll med simulering
 • Kabeloperasjoner, Hydraulisk brønnoverhaling & Testing og ferdigstillelse

Spesialisering:

 • Casing Design med Statoil & Norsk Hydro manual
 • 3Geo & Drilling programvare

Hva inneholder Spesialisering i operasjonell bore og brønnteknikk
Modulene er bygd opp slik at de gir en dypere forståelser av de operative sidene ved boring, produksjon og brønnservise på norsk sokkel. Det vil blant annet bli lagt stor vekt på bruken av ny teknologi og hvilke utfordringer norsk oljeindustri står foran i tiden som kommer. Boring på dypt vann, aktiviteter i sårbare områder og norske selskapers satsing i utlandet er andre viktige temaer. 3 Geo & Drilling programvare benyttes i opplæring innen poretrykk, brønnplan, brønnstabilitet, operasjonell geologi og brønnoppfølging under boring.

 

Hvordan er kurset bygd opp?

Kurset består av ukesmoduler (5-dager) som arrangeres ved jevne mellomrom enten i våre kurslokaler i Tønsberg eller på en annet ønsket sted. Med i kurset følger vårt egenutviklet CBT-program slik at det legges opp til en stor grad av selvstudie. Det er vår intensjon at arbeidsgiver legger til rette for at deltagerne kan jobbe med selvstudiene både når han er på riggen og hjemme. Det vil også bli satt opp et klasserom på Internett der kursdeltagerne kan kommunisere med hverandre.

Kursmodulene er spesialisert mot ulike arbeidsoppgaver innen boring, produksjon og brønnservice, så det er ofte ikke nødvendig for kursdeltageren gjennomføre samtlige moduler. ITC vil i samarbeid med de enkelte deltagerne legge opp et studieforløp som passer den enkeltes bakgrunnskunnskaper og karriereønsker, men vi vil oppfordre alle kursdeltagerne til å gjennomføre modulene i Drift & Ledelse og Bore- & Plattformadministrasjon siden disse modulene er beregnet for alle som ønsker seg en jobb innen administrasjon og ledelse i oljebransjen.

Lengden på kurset vil variere litt etter hvor mange moduler deltakeren er med på, men for de som skal ta hele kurset vil den ta ca 1.5 – 2 år. Det avlegges en eksamen på 4 timer på påfølgende modul.