Grunnkurs i operasjonell petroleumsteknologi

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som jobber som serviceingeniører på norsk sokkel med boring produksjon og brønnservice og nyutdannete ingeniører og sivilingeniører i oljeselskapene. Det kreves ingen utdanning eller erfaring innen petroleumsrettede fag for å delta på kurset. De mest aktuelle deltakerne er de som jobber innen muddlogging, databehandling og slam og har utdanning som geolog, kjemiker ingeniør eller sivilingeniør. Kurset gir en innføring i de mest sentrale temaene offshore slik at deltagerne får en bredere forståelse for hva det vi si å jobbe på en boreinstallasjon på norsk sokkel.

Kurset har følgende moduler:

  • Borevesker

  • Produksjon og komplettering

  • Sement & Casing

  • Boreteknologi

  • Introduksjonsmodul

  • Trykkontroll

  • Sub Sea

 

Kurset inneholder 7 moduler og vil gi en innføring i opprasjonell petroleumsteknologi rettet mot boring og brønnaktiviteter på norsk sokkel. I løpet av kurset vil deltageren lære om de viktigste sidene ved norsk petroleumsproduksjon, letemetodene, utstyret som brukes i brønner, på overflaten og på havbunnen samt trykkontroll og prosedyrer for behandling av uønsket innstrømning i brønnen.

Kurset tilsvarer det engelskspråklige kurset Drilling Course level 1 som også er godkjent av norske myndigheter (OLF og NR).

Hvordan er kurset bygd opp?

Kurset består av 7 moduler der den første er på 5 dager og de 6 siste modulene er på 3 dager og vil bli gjennomført i løpet av 2 semestre. Det legges opp til mye selvstudium og internettundervisning i tillegg til undervisningen som enten foregår i ITC sine lokaler i Tønsberg eller ute hos kundene. Det avholdes to eksamener etter siste modul. Den første er i trykkontroll og den andre er en felleseksamen innen de andre fagområdene. Minimum opptakskrav på kurset er generell studiekompetanse.

Den første modulen tilsvarer kurset Innføring i norsk offshoreteknologi som er et selvstendig kurs for alle som vil vite mer om hvordan opprasjonelle delen av norsk oljeindustri er bygd opp.

Se mer om arbeidsmarkedet og om din faglige bakgrunn