Ekspertopplæring i 3Geo & Drilling

Hvem passer kursene for

Dette er kurs som er skreddersydd for erfarne ingeniører og geologer i service- og oljeindustrien som har behov for oppdatering eller etter- og videreutdanning.

Kursliste:
  • PFAS innføring, 1 dag.
  • PFAS videregående, 1, 2 eller 3 dager
  • Stuck Pipe med geomekanikk, 1-3 dager
  • UBD med geomekanikk, 1-3 dager
  • Anvendt geomekanikk med PFAS, 1-3 dager
  • Anvendt poretrykksberegninger med PFAS, 1-2 dager
  • Casing Design, (NH/Statoil manual med Stress Check) 2-4 dager
  • Well control and simulation, 5 dager
  • IWCF, Training & Certifications


Hva inneholder kursene

Kursene inneholder gjennomgang av metoder og teknikker som brukes for å optimalisere resursutnyttelsen og redusere kostnadene med aktivitetene på norsk sokkel med hovedvekt på boring, produksjon og brønnservice.

Det arrangeres også egne kurs i den programvaren ITC har produsert i løpet av de 10 siste årene og som brukes i flere selskaper over store deler av verden.

Hvordan er kursene bygd opp

Kursene selvstendige og er tilrettelagt for forskjellige brukergrupper. Kursene har mer preg av seminarer en av vanlig undervisning. For å få fullt utbytte av kurset forutsettes det aktiv deltagelse. Det legges også opp til gruppe- og mindre prosjektarbeid. ITC kan også lage egne firmaspesifikke kurs. Ta kontakt dersom det er noen kurs dere trenger.

Undervisningsspråket et norsk eller engelsk. Kursene blir enten holdt i ITC sine kurslokaler eller hos kunden.