Kurs for Ingeniører og Geologer

 

1. Grunnkurs i operasjonell petroleumsteknologi

2. Spesialisering i bore- og brønnteknikk

3. Petroleumsteknologi for well-site geologer

4. Fordypning / spesialisering i enkeltfag 

5. Ekspertopplæring i 3 Geo & Drilling