Fag og innhold

<-- Tilbake

Operasjonell Petroleumsteknologi for Ingeniører   

Roughneck

Kursopplegg

Studiet består av 2 hoveddeler

 • Del 1: Grunnleggende del som består av 6 kursmoduler a 4 dager  
 • Del 2: Videregående del som består av 7 kursmoduler a 5 dager og som avsluttes med en tverrfaglig prosjektoppgave.

For elever som har behov for det settes det opp fagmoduler i mekanikk & materiallære samt hydraulikk & reguleringssystemer.

Elementer i studiet er

 • Forarbeid med utlevert materiell
 • Ordinær undervisning (kursmoduler)
 • Etterarbeid med innlevering av mappeoppgaver
 • Laboratorie- og simulatortrening 
 • Bedriftsbesøk.
 • Data Basert Opplæring med PetroTrainer
 • Bruk av klasserom på internett - Min Side

Kompetanse etter endt utdanning

Etter endt utdanning vil en oppnå kompetanse på bachelornivå innen petroleumsfagene så fremt en allerede har en bachelorutdanning. En elev som ikke har bachelorutdanning vil oppnå kompetanse som fagteknikker etter endt opplæring. 

I følge OLF/ NR 024, retningslinjer for kompetansekrav for bore- og brønnpersonell, kvalifiserer dette, sammen med trykkontrollsertifikat (IWCF / IADC) og nødvendig arbeidserfaring, til stilling som fagsjef innen boring, produksjon og brønnservice.

Fagsjef er for eksempel boreleder hos operatørselskap, boresjef hos boreentreprenør, brønnleder hos operatør (produksjon), brønnserviceleder hos brønnserviceselskap.


Typiske arbeidsgivere etter endt opplæring

Leverandørindustri (Aker Solutions, Kongsberg FMC, National Oilwell Varco  m.fl)
Serviceselskaper (Halliburton, Schlumberger, Baker  m.fl)
Operatørselskaper, boring og produksjon (Statoil, ConocoPhillips, BP  m.fl)
Boreselskaper (Transocean, Odfjell, Saipem  m.fl)


Faglig innhold:

Det faglige innholdet i opplæringen er i hovedsak rettet mot operasjonelle aktiviteter knyttet til boring og brønn på norsk sokkel samt leverandørindustri knyttet til dette. 

Del 1 - grunnleggende kurs (4 dagers moduler)

 1. Boring og geologi
 2. HMS, regelverk, vedlikehold og hydraulikk
 3. Boreteknologi og produksjon
 4. Brønnvæsker (sement og boreslam med lab)
 5. Trykkontroll 1
 6. Brønnservice og industrikunnskap / besøk

Eksamener etter del 1:
   -
Trykkontroll 1
   - Brønnvæsker
   - HMS/regelverk/vedlikehold

Del 2 - videregående kurs (5 dagers moduler)

 1. Casing og brønndesign
 2. Bore- og kompletteringsvæsker
 3. Boreteknologi med materialstandarder
 4. Produksjon og formasjonsevaluering
 5. Trykkontroll 2
 6. Industrikunnskap / besøk og operativ ledelse
 7. Fordypning med prosjektoppgave

Eksamener etter del 2

  - Boreteknologi med material standarder
  - Brønnplanlegging og casing
  - Trykkontroll 2 
  - Kompletteringsvæsker 
  - Produksjon og formasjonsevaluering

  - Presentasjon av prosjektoppgavene for hele klassen, samt muntlig utspørring


 

<-- Tilbake