Kursplan

<-- Tilbake

Kurs for ingeniører - Operasjonell petroleumsteknologi 

 

Kurset planlegges med oppstart høsten 2010. 

Endelig plan er ikke klar.