[menu.html]

 

Kurs Informasjon Borekurs for Ingeniører og Geologer

Hovedside | Påmelding | Kursinfo | Klasserom

Teorimoduler

Aktiviteter merket med kryss (x) ligger innunder pensumet.

År Uke Dag Aktivitet TF 1 TF 2 B I&G
2000 26 man - fre Drift og vedlikehold x x x
2000 35 man - fre Produksjon   x  
2000 40 man - fre Boreteknologi 2 x x x
2000 44 man - fre Trykkontroll x x x
2001 januar man - fre Formasjonsevaluering x x x