Fordypning / spesialisering i enkeltfag

Dette er et tilbud til alle som trenger fordypning i ett, eller flere fagområder. Du kan fritt velge blant alle fagmodulene hos ITC.

Dette passer særlig bra for deg som skal begynne i ny jobb, eller som trenger faglig oppdatering.

Hver fagmodul består av:

 1. Forstudium med levering av oppgaver
 2. En uke på ITC kurssenter med undervisning
 3. Etterarbeid med flere oppgaver
 4. Eksamen

Fag og emner til fordypning

 1. Produksjon 
 2. Reservoargeologi 
 3. Brønndesign & Foringsrør
 4. Brønnvæsker
 5. Bore- & Plattformadministrasjon I
 6. Boreteknologi 1 og 2
 7. Hydraulikk, Hydraulisk utstyr & Reguleringssystemer
 8. Sub-Sea og Trykkontroll
 9. Bore- og kompletteringsvæsker
 10. Bore- & Plattformadministrasjon II
 11. Brønndesign II
 12. Reservoarteori med simulering
 13. Trykkontroll med simulering
 14. Kabeloperasjoner, Hydraulisk brønnoverhaling & Testing og ferdigstillelse