Industribesøk på produksjonsmodulen - Grenland Offshore

 

Om Tordis IOR, FMC     -  Fra Statoil sin hjemmeside   -  Artikkel fra Oil Info

 

Besøk på Grenland Offshore 22. mars 2007 for å studere Tordis IOR, første modul med sandseparasjon 

og re-injesering av vann og sand inn i Utsira formasjonen. Systemet er utviklet av Kongsberg FMC for Statoil,

og bygget av Grenland Offshore i Tønsberg - forøvrig nærmeste nabo til ITC Boreskolen.

Tyrihans template, Statoil, FMC, Grenland

Studenter fra ITC's Fagskole, Petroleum, Boring. Industribesøk i forbindelse med produksjonsfaget.

Presentasjon av Grenland Offshore og teknologien bak verdens mest avanserte undervannssystemer.