Industri / riggbesøk 

På ITC's borekurs vil vi alltid tilstrebe å gi våre elever praktisk innsikt i boring.

 

  ITC Boreskolen i Tønsberg har to moduler innen fordypning i boreteknologi. Fordypning-1 modulen ble avholdt i uke 43, 2008

 Industribesøk 1, Kongsberg Simrad i Horten, akustisk instrumentering for boring.

 Industribesøk 2, Aker Solutions MH i Kristiansand, nye automatiserte boresystem og simulering.

 Fordypningstema-1, teoretisk, Dypvannsboring, subsea og Norsok og API regelverk.

 Fordypningstema-2, teoretisk, Underballansert boring med case.

 Fordypningstema-3, teoretisk, boreoptimalisering etter Odfjell modell i Statoil og ConocoPhillips.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøk på Grenland Offshore 22. mars 2007 for å studere Tordis IOR, første modul med sandseparasjon 

og re-injesering av vann og sand inn i Utsira formasjonen. Systemet er utviklet av Kongsberg FMC for Statoil,

og bygget av Grenland Offshore i Tønsberg - forøvrig nærmeste nabo til ITC Boreskolen.

 

Om Tordis IOR, FMC     -  Fra Statoil sin hjemmeside   -  Artikkel fra Oil Info

Tyrihans template, Statoil, FMC, Grenland

Studenter fra ITC's Fagskole, Petroleum, Boring. Industribesøk i forbindelse med produksjonsfaget.

Presentasjon av Grenland Offshore og teknologien bak verdens mest avanserte undervannssystemer.

 

Fra tidligere industribesøk

Industribesøkene går ofte til de ledende leverandørene av bore- og brønnutstyr som ITC har et nært samarbeide med:

 

 

Riggbesøket til Transocean Arctic som ligger i opplag i Ølen.

Ta med egen kjeledress og vernesko. ITC holder hjelm, hansker og briller. Si fra dersom du trenger å låne utstyr.

Alle elever må skrive under på at de deltar på eget ansvar pga forsikringene.

 

 

Aker Maritie Hydraulics - verdens ledede leverandør av boreutstyr, som ITC har et nært samarbeide med.

Her under et besøk, på plattformen Valhall på Stord som viser boreutstyret på verdens første helautomatiserte borerigg, bygget for BP.

 

Kongsberg Simrad har 80 til 90% av verdensmarkedet for dynamisk posisjonering (DP) av borefartøy.

Bildet viser en treningssimulator fra det nye senteret på Kongsberg.

 

Fra besøk på DrilQuip i Stavanger som er leverandør av brønnhoder og ledeforinger for avanserte brønner. De er "hoffleverandør" til Norsk Hydro sine dypvannsbrønner. 

Bilde viser en lederamme.

 

Besøk hos Rogalandsforskning (RF) og deres forskningsrigg - Ullrigg. Plansjen viser de flergrensbrønnene som riggen har boret. I dette prosjektet er de ledende aktørene med og tester ut de mest avanserte brønnene.

 

Camron - Bildet viser BOP deler til en 15.000 Camron BOP fra riggen Dyvi Omega som opereres av det Syd-Afrikanske statsoljeselskapet SOKOR.

Foran ser vi en annular ventil, bak en pipe-ram.

 

MI - Borevæsker. Bilde fra CCB basen utenfor Bergen hvor MI har sine slamtanker.

MI er det ledende selskapet innen borevæsker og flere av deres slamingeniører underviser på ITC.

 

Vårt ingeniørkurs for statsoljeselskapet i Angola, SONANGOL på besøk hos professor Bernt S. Aadnøy på Høgskolen i Stavanger, viser fram forskningsarbeidet med oppsprekking i leire.

ITC benytter hans lærebok - "Modern Well Design" på våre ingeniørkurs.